Budownictwo mieszkaniowe w 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W ubiegłym roku oddano do użytkowania mniej mieszkań niż w 2013 roku. Zwiększyła się natomiast liczba budów nowych mieszkań i wydanych pozwoleń na budowę.

W 2014 roku oddano w Polsce do użytkowania 143.373 mieszkania, tj. o 1,2% mniej w porównaniu z 2013 rokiem i o 6,2% mniej niż w 2012 roku.
Jednocześnie rozpoczęto budowę 148.122, tj. o 16,3%, wobec spadku przed rokiem o 10,2%. Liczba wydanych pozwoleń na budowę w tym okresie wzrosła o 13,0% i wyniosła 156.752.
Największy udział stanowiący 53,4% w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych osiągnęli inwestorzy indywidualni, którzy w ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku oddali do użytkowania 76.632 mieszkania, tj. o 5,7% mniej niż przed rokiem.
W tej grupie inwestorów odnotowano wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 74.368, tj. o 2,3%. Jednocześnie wydano 75.917 pozwoleń na budowę – o 2,7% mniej niż w 2013 roku.
Deweloperzy, których udział w rynku mieszkaniowym wyniósł 41,1% oddali do użytku w okresie styczeń-grudzień ubiegłego roku 58.882 mieszkań, tj. o 4,3% więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba rozpoczętych budów lokali deweloperskich wzrosła o 35,8% do 69.723. Wydano 77.489 pozwoleń na budowę – wzrost o 38,3%.
Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie styczeń-grudzień ubiegłego roku oddały do użytkowania 3.374 mieszkania, tj. o 3,4% mniej niż w 2013 roku. Natomiast rozpoczęły budowę 1.362 mieszkań, tj. o 1,9% mniej wobec poprzedniego roku. Jednocześnie spółdzielnie mieszkaniowe uzyskały pozwolenia na budowę 1.351 mieszkań, tj. o 26,6% więcej niż przed rokiem.
Pozostali inwestorzy reprezentujący budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe oddali do użytkowania w ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku łącznie 4.485 mieszkań, tj. o 13,0% więcej niż w 2013 roku.
Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto wzrosła – do 2.669, tj. o 34,5%, natomiast spadła o 43,2% liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia – do 1.995.
W 2014 roku spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania miał miejsce w siedmiu województwach, przy czym największy: w województwie lubelskim – o 18,2%, dolnośląskim – o 15,0% i warmińsko‐mazurskim – o 9,2%. Natomiast wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w dziewięciu województwach, w tym największy w: świętokrzyskim – o 21,5%, opolskim – o 11,9% i łódzkim – o 7,9%. Najwięcej mieszkań oddano do użytkowania w województwie mazowieckim – 30.763, tj. o 5,2% więcej niż przed rokiem i małopolskim – 15.674, tj. o 1,2% więcej.
W ubiegłym roku wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto odnotowano w dwunastu województwach, w tym największy: w wielkopolskim – o 44,9%, mazowieckim – o 39,1% i lubuskim – o 31,3%. Spadek liczby mieszkań rozpoczętych odnotowano w czterech województwach: w województwie śląskim – o 9,3%, świętokrzyskim – o 9,2%, opolskim – o 7,6% i zachodniopomorskim – o 3,2%.
W 2014 roku wzrost liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia odnotowano w dziesięciu województwach, w tym największy: w lubuskim – o 57,8%, mazowieckim – o 34,4% i pomorskim – o 27,3%. Spadek liczby wydanych pozwoleń odnotowano w sześciu województwach, w tym największy: w województwie świętokrzyskim – o 21,5%, małopolskim – o 12,7% i śląskim – o 2,8%.