Rynek pracy w 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

bezrobotnyUbiegły rok okazał się pomyślny dla rynku pracy. Znacząco spadla stopa bezrobocia. Jednak do rozwiązania problemów droga daleka. Dane nie uwzględniają emigracji 2 milionów Polaków.

W wielu regionach kraju ludzie w wieku produkcyjnym nie mogą znaleźć godziwej pracy za godziwe wynagrodzenie. Rodzi to ubóstwo, niszczy tkankę społeczną, nie sprzyja wrostowi gospodarczemu, rujnuje finanse państwa.
Tymczasem jak podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w całym 2014 roku liczba bezrobotnych spadła o 332,1 tys., tj. o 15,4%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec grudnia 2014 roku wyniosła 1.825,8 tys., tj. była o 26,3 tys. wyższa niż przed miesiącem (wzrost o 1,5%).
W grudniu 2014 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,5%, co oznacza wzrost o 0,1 p.proc. wobec miesiąca poprzedniego oraz spadek o 1,9 p.proc. wobec grudnia 2013 roku.
Wzrost stopy bezrobocia nastąpił w 14 województwach z wyjątkiem województwa dolnośląskiego i śląskiego, gdzie uległa ona nieznacznemu spadkowi.
Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu ubiegłego roku wyniosła 54,9 tys. Było to o około 9 tys. więcej niż w grudniu 2013 roku.  W całym 2014 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy prawie 1,1 miliona wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.
Jedną z przyczyn spadku stopy bezrobocia w 2014 roku było ożywienie gospodarcze, co znalazło wyraz w wyższej dynamice wzrostu  PKB. Dzięki poprawie sytuacji gospodarczej wzrosła liczba ofert pracy w skali roku.
Tak mówią oficjalne statystyki. A rzeczywistość niech każdy sam oceni.

Rynek pracy

Ubiegły rok okazał się pomyślny dla rynku pracy. Znacząco spadla stopa bezrobocia.  

 

Jak podało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w całym 2014 roku liczba bezrobotnych spadła o 332,1 tys., tj. o 15,4%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec grudnia 2014 roku wyniosła 1.825,8 tys., tj. była o 26,3 tys. wyższa niż przed miesiącem (wzrost o 1,5%).

W grudniu 2014 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 11,5%, co oznacza wzrost o 0,1 p.proc. wobec miesiąca poprzedniego oraz spadek o 1,9 p.proc. wobec grudnia 2013 roku.

Wzrost stopy bezrobocia nastąpił w 14 województwach z wyjątkiem województwa dolnośląskiego i śląskiego, gdzie uległa ona nieznacznemu spadkowi.

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w grudniu ubiegłego roku wyniosła 54,9 tys. Było to o około 9 tys. więcej niż w grudniu 2013 roku.  W całym 2014 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy prawie 1,1 miliona wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.

Jedną z przyczyn spadku stopy bezrobocia w 2014 roku było ożywienie gospodarcze, co znalazło wyraz w wyższej dynamice wzrostu  PKB. Dzięki poprawie sytuacji gospodarczej wzrosła liczba ofert pracy w skali roku.