Podaż pieniądza w czerwcu 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W czerwcu nastąpił dalszy przyrost podaży pieniądza. Zadłużenie gospodarstw domowych wzrastało w szybszym tempie niż depozyty.

 

Jak wynika ze wstępnych danych NBP, w czerwcu 2014 roku podaż pieniądza M3 wzrosła wobec poprzedniego miesiąca o blisko 4,4 mld PLN, czyli o 0,4% i wyniosła blisko 995,5 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego podaż pieniądza wzrosła o 48,9 mld PLN, tj. o 5,2%.
Ilość pieniądza gotówkowego w obiegu na koniec czerwca tego roku była na poziomie 120,8 mld PLN, o 1,0% wyższym wobec poprzedzającego miesiąca i o 7,1% wyższym niż rok wcześniej.
Depozyty i inne zobowiązania w czerwcu wyniosły 859,4 mld PLN i były o 0,5% wyższe w stosunku do stanu z poprzedzającego miesiąca oraz o 5,5% wyższe niż w czerwcu 2013 roku.  
Wartość depozytów bankowych gospodarstw domowych w czerwcu br. wyniosła 561,0 mld PLN. Jest to o 0,5% więcej niż w miesiącu poprzedzającym i o 5,8% więcej niż rok wcześniej.
W czerwcu br. depozyty na kontach bankowych przedsiębiorstw wyniosły 199,6 mld PLN i były o 2,0% wyższe niż miesiąc wcześniej oraz o 5,5% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Łącznie depozyty niemonetarnych instytucji finansowych, instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, instytucji samorządowych oraz funduszy ubezpieczeń społecznych stanowiły na koniec maja kwotę 98,8 mld PLN i były o 2,1% niższe niż w miesiącu poprzedzającym i o 4,1% wyższe niż rok wcześniej. Pozostałe składniki M3 stanowiły 15,3 mld PLN i były o 4,9% niższe niż miesiąc wcześniej i o 20,3% niższe niż przed rokiem.
Aktywa krajowe netto stanowiły w czerwcu br. 852,6 mld PLN i w porównaniu z poprzedzającym miesiącem wzrosły o 0,4% a w ciągu 12 miesięcy wzrosły o 8,4%. Polskie aktywa zagraniczne wyniosły w tym czasie 142,9 mld PLN, tzn. zwiększyły się o 0,5% w ciągu miesiąca lecz były o 10,8% niższe niż przed rokiem.
Należności banków od gospodarstw domowych, niemonetarnych instytucji finansowych, przedsiębiorstw, instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, instytucji samorządowych oraz funduszy ubezpieczeń społecznych stanowiły łącznie kwotę 975,0 mld PLN i były o 1,1% wyższe niż miesiąc wcześniej oraz o 4,9% wyższe niż rok wcześniej. W czerwcu br. zadłużenie gospodarstw domowych było o 0,7% wyższe niż w poprzednim miesiącu i wyniosło 578,7 mld PLN. W ciągu 12 miesięcy zadłużenie to wzrosło o 4,6%.
Zadłużenie przedsiębiorstw w czerwcu br. było wyższe w porównaniu z poprzedzającym miesiącem o 1,2% a w ciągu roku wzrosło o 5,9% i w efekcie osiągnęło poziom 293,2 mld PLN. Zadłużenie instytucji samorządowych wyniosło 50,5 mld PLN i było na poziomie z miesiąca poprzedzającego lecz o 1,6% wyższe niż rok wcześniej. Z kolei zadłużenie instytucji szczebla centralnego wyniosło 142,7 mld PLN i było o 0,3% wyższe niż w maju oraz o 17,5% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.