Wymiana handlowa z zagranicą - kwiecień 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Polska osiąga coraz lepsze wyniki w zakresie wymiany handlowej z zagranicą. Wzrasta dodatnie saldo obrotów handlowych.

W okresie styczeń-kwiecień 2014 roku ogólny eksport Polski wyrażony w cenach bieżących wyniósł 223.297,3 mln PLN i był wyższy o 7,7% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.
Stanowi to kwotę równoważną 73.417,7 mln USD lub 53.428,7 mln EUR. Eksport wyrażony w dolarach amerykańskich wzrósł o 10,7% a w euro wzrósł o 6,6%.
Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 83,8%, natomiast Unii Europejskiej 76,8% a strefy euro 53,8%.
Import za pierwsze cztery miesiące br. wyrażony w cenach bieżących osiągnął poziom 220.320,7 mln PLN i był o 4,4% wyższy niż rok wcześniej. Stanowi to równowartość 72.422,9 mln USD (wzrost o 7,2%) lub 52.722,3 mln EUR (wzrost o 3,3%).
W efekcie odnotowano dodatnie saldo obrotów handlowych w wysokości 2.976,6 mln PLN (994,8 mln USD lub 706,4 mln EUR). W analogicznym okresie ubiegłego roku saldo było ujemne i stanowiło 3.767,3 mln PLN.
Udział krajów rozwiniętych w imporcie ogółem wyniósł 64,9%, natomiast Unii Europejskiej 58,4% a strefy euro 45,9%.
Nadwyżkę eksportu nad importem w wysokości 44.301,1 mln PLN przyniosły obroty handlowe z krajami rozwiniętymi. W obrotach handlowych z krajami Unii Europejskiej odnotowano też dodatnie saldo 42.893,6 mln PLN (10.261,5 mln EUR). Handel z krajami strefy euro przyniósł nadwyżkę eksportu nad importem w wysokości 19.083,7 mln PLN (4.565,1 mln EUR).
Ujemne salda w obrotach handlowych odnotowano w transakcjach z krajami rozwijającymi się i wyniosły one łącznie 27.699,4 mln PLN a z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – 13.625,1 mln PLN.
Obroty z pierwszą dziesiątką największych partnerów handlowych Polski stanowiły w pierwszych czterech miesiącach tego roku 65,5% eksportu i 67,1% importu ogółem.
Najważniejszymi partnerami handlowymi Polski w zakresie eksportu w tym okresie byli: Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Francja, Włochy, Rosja, Holandia, Szwecja, Węgry, Słowacja. Udział polskiego eksportu do Niemiec stanowił 26,3% eksportu ogółem.
Natomiast pierwsza dziesiątka partnerów w zakresie importu to: Niemcy, Rosja, Chiny, Włochy, Francja, Niderlandy, Czechy, Wielka Brytania, Belgia, Stany Zjednoczone. Największy udział w polskim imporcie mają Niemcy i wynosi on 21,7%. Druga jest Rosja z udziałem 12,0%.