Ceny w marcu 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W marcu tylko nieznacznie wzrosły ceny towarów i usług konsumpcyjnych w wobec lutego. Niewiele były też wyższe w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

W marcu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,1%. – poinformował GUS. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych a także podwyżki cen odzieży i obuwia, opłat związanych z łącznością oraz rekreacją i kulturą. Na obniżenie wskaźnika inflacji miały wpływ niższe ceny żywności i napojów bezalkoholowych oraz towarów i usług związanych z mieszkaniem.
Ceny żywności spadły w marcu o 0,4%. Najbardziej potaniał cukier (o 3,5%) i warzywa (o 1,8%) i mięso (o 0,8%).
W marcu br. napoje bezalkoholowe potaniały przeciętnie o 0,1%, soki owocowe i warzywne (o 0,4%), herbaty (o 0,3%) oraz kawy (o 0,2%). Wyroby tytoniowe podrożały o 1,5%, a za napoje alkoholowe o 0,2% więcej niż w lutym. Ceny obuwia i odzieży ukształtowały się na poziomie odpowiednio o 0,9% i 0,8% wyższym niż w miesiącu poprzednim. Potaniało użytkowanie mieszkania (o 0,1%) a ceny towarów i usług w zakresie wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego spadły o 0,1%. W marcu br. wzrosły opłaty związane ze zdrowiem (o 0,4%), podrożały też farmaceutyki oraz usługi sanatoryjne (po 0,5%). Opłaty związane z łącznością podwyższono w marcu br. o 0,6%. Wzrosły ceny w zakresie rekreacji i kultury (o 0,5%). Nowe cenniki wprowadzane przez operatorów telewizji kablowych i satelitarnych spowodowały wzrost cen usług związanych z kulturą (o 2,4%).
W marcu 2014 roku wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 0,7% i utrzymał się poniżej dolnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego. Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miał wzrost opłat związanych z mieszkaniem (o 1,8%), a także podwyżki cen żywności (o 1,4%) oraz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 3,7%). Obniżki w okresie 12 miesięcy miały miejsce w zakresie opłat związanych z transportem (o 2,7%), a także cen odzieży i obuwia (o 4,3%).
W okresie od marca 2008 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wzrosły o 17,9%.