Rynek pracy w marcu 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W marcu poprawiła się sytuacja na rynku pracy. Spadła stopa bezrobocia, ruszyły prace w budownictwie i rolnictwie.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu 2014 r. wyniosła 13,6 proc. i była o 0,3 punktu procentowego niższa niż miesiąc wcześniej - wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Rok wcześniej stopa bezrobocia wynosiła 14,3%. Stopa bezrobocia spadła we wszystkich województwach lecz najwięcej na Warmii i Mazurach - o 0,7 pkt. proc.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o blisko 72 tys. osób wobec poprzedniego miesiąca i była o 130 tys. niższa  niż przed rokiem. W urzędach pracy na koniec marca zarejestrowanych było 2184 tys. osób.
Poprawę sytuacji odnotowano we wszystkich województwach, przy czym największy spadek liczby osób bezrobotnych miał miejsce w województwach mazowieckim – o prawie 8 tys. oraz wielkopolskim - o 6,6 tys.
Pracodawcy zgłosili w marcu do urzędów pracy 107 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, o 18 tys. więcej niż rok wcześniej. Po raz ostatni wyższą liczbę wolnych miejsc pracy zgłoszono w 2010 r. Najwięcej ofert przybyło w województwie opolskim - wzrost o 31 proc. oraz w województwie podkarpackim – wzrost o 28 proc.