Handel zagraniczny w styczniu 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Dobrze rozpoczął się ten rok dla polskiego eksportu. Odnotowano dodatnie saldo obrotów towarowych.

W styczniu 2014 roku ogólny eksport Polski wyrażony w cenach bieżących wyniósł 54,0 mld PLN i był wyższy o 8,4% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.
Stanowi to kwotę równoważną 17,8 mld USD lub 12,9 mld EUR. Zatem eksport wyrażony w dolarach amerykańskich wzrósł o 9,5% a w euro wzrósł o 5,7%.
Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 85,1%. Natomiast eksport do Unii Europejskiej stanowił 77,5% całkowitego eksportu, w tym do strefy euro 53,7%.
Import za styczeń br. wyrażony w cenach bieżących osiągnął 53,2 mld PLN i był o 3,3% wyższy niż rok wcześniej, co stanowi równowartość 17,5 mld USD (wzrost o 4,4%) lub 12,7 mld EUR (wzrost o 0,7%).
W efekcie odnotowano dodatnie saldo obrotów handlowych w wysokości ponad 0,7 mld PLN (0,3 mld USD lub 0,2 mld EUR) W analogicznym okresie ubiegłego roku saldo było ujemne i stanowiło 1,8 mld PLN.
Udział krajów rozwiniętych w imporcie ogółem wyniósł 61,5%, natomiast Unii Europejskiej 55,5% a strefy euro 43,6%.
Nadwyżkę eksportu nad importem w wysokości 13,2 mld PLN przyniosły obroty handlowe z krajami rozwiniętymi. W obrotach handlowych z krajami Unii Europejskiej odnotowano dodatnie saldo 12,3 mld PLN (4,3 mld USD lub 3,2 mld EUR). Handel z krajami strefy euro przyniósł nadwyżkę eksportu nad importem w wysokości 5,7 mld PLN (1,9 mld USD lub 1,4 mld EUR).
Ujemne salda w obrotach handlowych odnotowano w transakcjach z krajami rozwijającymi się i wyniosły one łącznie 7,5 mld PLN (2,5 mld USD lub 1,8 mld EUR) a z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – 5,0 mld PLN (1,6 mld USD lub 1,2 mld EUR).
Obroty z pierwszą dziesiątką największych partnerów handlowych Polski stanowiły w ubiegłym roku 65,8% eksportu i 68,1 % importu ogółem.
Najważniejszymi partnerami handlowymi Polski w zakresie eksportu są: Niemcy, Wielka Brytania, Republika Czeska, Francja, Rosja, Włochy, Niderlandy, Rosja, Szwecja, Węgry, Słowacja. Udział polskiego eksportu do Niemiec stanowi 26,1% eksportu ogółem.
Natomiast pierwsza dziesiątka partnerów w zakresie importu to: Niemcy, Rosja, Chiny, Włochy, Francja, Republika Czeska, Niderlandy, Belgia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. Największy udział w polskim imporcie mają Niemcy i wynosi on 20,7%. Druga jest Rosja z udziałem 14,8%.
W styczniu br. eksport polskich towarów na Ukrainę był niższy o 4,3% niż rok wcześniej i osiągnął poziom 321 mln USD. Według nieoficjalnych danych spadek eksportu pogłębił się w lutym. W efekcie liczony za okres pierwszych dwóch miesięcy 2014 roku eksport na Ukrainę był o 12% niższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.