Inflacja w lutym 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Inflacja utrzymuje się na poziomie niższym niż cel inflacyjny. Popyt wewnętrzny jest w dalszym ciągu niski.

Inflacja w lutym liczona miesiąc do miesiąca wyniosła 0,1 proc – podał GUS. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych a także podwyżki opłat związanych z transportem, rekreacją i kulturą, a także łącznością. Natomiast niższe ceny odzieży i obuwia oraz żywności i napojów bezalkoholowych obniżyły  wskaźnik inflacji. Ceny żywności spadły w lutym o 0,1%. W związku z wyprzedażą kolekcji sezonowej, ceny odzieży i obuwia obniżyły się o 1,7%. Z kolei ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem wzrosły o 0,1%. Więcej niż w poprzednim miesiącu płacono za usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego - o 0,2%. W lutym opłaty związane ze zdrowiem były wyższe niż miesiąc wcześniej o 0,2%. Ceny w zakresie transportu wzrosły w tym okresie o 0,4%. Podniesiono opłaty za usługi transportowe (o 1,4%) oraz ceny samochodów osobowych - o 0,6%. Podrożały także paliwa do prywatnych środków transportu (przeciętnie o 0,3%), w tym benzyny – o 0,4%, a oleju napędowego – o 0,2%. Opłaty związane z łącznością podwyższono w lutym br. o 0,3%. Odnotowano wzrost cen usług pocztowych - o 4,8% oraz telekomunikacyjnych - o 0,3%. Sprzęt telekomunikacyjny potaniał o 0,8%. Ceny towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą w lutym br. wzrosły przeciętnie o 0,3%. Nowe oferty wprowadzane przez operatorów telewizji kablowych i cyfrowych przełożyły się na wzrost cen usług związanych z kulturą - o 1,2%. Podwyższono ceny w zakresie turystyki zorganizowanej - o 0,2%, w tym za granicą – o 0,4%,-przy utrzymujących się na poziomie notowanym w styczniu cenach turystyki zorganizowanej w kraju. Nieznacznie więcej niż w poprzednim miesiącu płacono także za gazety i czasopisma oraz artykuły piśmienne, malarskie, kreślarskie - po 0,1%. Mniej niż w styczniu br. płacono natomiast za sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny - o 0,5% oraz książki - o 0,1%. W lutym br. opłaty dotyczące edukacji pozostały na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu. Spośród innych towarów i usług, w lutym br. potaniały ubezpieczenia - o 0,2%, a także środki kosmetyczne i higieniczne - o 0,1%.
W lutym 2014 roku wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 0,7% i utrzymał się poniżej dolnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego. Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miał wzrost opłat w zakresie mieszkania (o 1,9%), podwyżki cen żywności (o 1,8%), napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 3,6%), a także towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą (o 2,8%). Spadły natomiast ceny odzieży i obuwia (o 4,7%), a także opłaty w zakresie łączności (o 3,2%) i transportu (o 1,8%).
GUS podał także zrewidowane dane o inflacji za styczeń br., która wyniosła 0,5 proc. rok do roku.