Wykonanie budżetu - luty 2014

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Na 2014 rok w ustawie budżetowej zaplanowano dochody w wysokości 277,8 mld PLN a wydatki 325,3 mld PLN. Stąd planowany deficyt budżetowy wynosi 47,5 mld PLN.

Jak podało Ministerstwo Finansów, w okresie styczeń-luty br. dochody budżetowe wyniosły 48,7 mld PLN, co stanowi 17,5% planowanych dochodów. Z tej kwoty 34,3 mld PLN przyniosły podatki pośrednie obejmujące VAT oraz podatek akcyzowy. Z podatku dochodowego od osób prawnych pozyskano 3,8 mld PLN a od osób fizycznych 6,9 mld PLN. Ogółem dochody podatkowe w analizowanym okresie wyniosły 45,3 mld PLN. Pozostałe dochody stanowiły dochody niepodatkowe, środki z Unii Europejskiej i inne źródła.
Wydatki państwa za okres dwóch pierwszych miesięcy br. Wyniosły 60,4 mld PLN, co stanowi 18,6% planu. Największą pozycją wydatków były subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego i wyniosły one 14,0 mld PLN. Druga pod względem wysokości poniesionych wydatków pozycja dotyczy dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – 8,6 mld PLN.
W efekcie deficyt budżetowy za okres styczeń-luty br. Wyniósł 11,7 mld PLN i stanowił blisko ¼ planu na ten rok.