Wskaźniki ufności konsumenckiej - XII 2013

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w grudniu 2013 roku nieznacznie pogorszyły się w Polsce nastroje konsumenckie.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisuje obecne tendencje konsumpcji indywidualnej. W grudniu 2013 roku obniżył się o 0,3 p. proc. i ukształtował się na poziomie minus 23,0%.
W porównaniu z listopadem najbardziej pogorszyła się ocena dotycząca dokonywania ważnych zakupów (spadek o 2,9 p. proc.) oraz oceny dotyczące obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (spadek o 1,2 p. proc.). Poprawiła się o 2,2 p. proc. ocena przeszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.
W porównaniu do sytuacji sprzed roku ostatnia wartość BWUK jest wyższa o 8,0 p. proc.
Za rok 2013 wartość tego wskaźnika wyniosła  minus 26,7% i była o 2,8 p. proc. wyższa niż za 2012 rok.
Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK) syntetycznie opisuje oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej. Jego grudniowy odczyt był o 1,1 p. proc. wyższy niż miesiąc wcześniej i wyniósł minus 27,5%. Jest to szósty z kolei miesiąc, w którym wartość tego wskaźnika poprawiła się. Na poprawę WWUK miały największy wpływ prognozy dotyczące przyszłego oszczędzania pieniędzy (wzrost o 2,3 p. proc.) i przyszłego poziomu bezrobocia (wzrost o 1,7 p. proc.). Ubiegłoroczna wartość WWUK ukształtowała się na poziomie minus 33,7%, o 3,0 p. proc. wyżej niż w 2012 r.

Powiązane artykuły