Ożywienie w polskiej gospodarce

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Polska gospodarka wykazuje oznaki ożywienia. Wzrasta produkcja przemysłowa oraz wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Przewiduje się, że kolejne miesiące będą jeszcze lepsze.

W ostatnich miesiącach ubiegłego roku poprawiała się sytuacja w polskiej gospodarce. Na oficjalne dane o wzroście PKB za IV kwartał musimy jeszcze poczekać. Tymczasem przypomnijmy, że w III kwartale ubiegłego roku Produkt Krajowy Brutto, wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2005) wzrósł realnie o 0,6% w porównaniu z II kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 1,7%. Inflacja jest na poziomie znacznie niższym niż dolna granica celu inflacyjnego.
Po kilkumiesięcznych wzrostach spadł grudniowy odczyt wskaźnika HSBC PMI® Polski Sektor Przemysłowy (Purchasing Managers Index) obrazujący sytuację w przetwórstwie przemysłowym. W ostatnim miesiącu ubiegłego roku jego wartość wyniosła 53,2 pkt. i była o 1,2 pkt. niższa niż w listopadzie.
Niepokojem napawa sytuacja w budownictwie mieszkaniowym, gdzie znacząco spadła liczba rozpoczętych budów i wydanych pozwoleń na budowę. Będzie to miało wpływ na liczbę oddanych mieszkań do użytkowania w tym roku a także następnych latach.
W ostatnich miesiącach wzrosła stopa bezrobocia, co jest w znacznej mierze efektem zmniejszenia ilości pracy w budownictwie i rolnictwie ze względu na porę jesienno-zimową.
Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2014 rok, zakładając deficyt 47,7 mld PLN. Dochody państwa mają wynieść 276,9 mld PLN, a wydatki nie będą wyższe niż 324,6 mld PLN. W założeniach do ustawy uwzględniono reformę Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz wynikający z niej transfer części aktywów do państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa o reformie systemu emerytalnego wzbudziła wiele kontrowersji wśród ekonomistów a także w polskim społeczeństwie.
Jak wynika ze wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów, deficyt budżetu państwa w 2013 rok był niższy o prawie 8 mld PLN od zakładanego w nowelizacji budżetu na zeszły rok. W ubiegłym roku w znowelizowanej ustawie przewidziano deficyt 51,6 mld PLN.