Budownictwo mieszkaniowe na zakręcie

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Pogarsza się sytuacja w polskim budownictwie mieszkaniowym. Zmniejsza się liczba rozpoczętych budów i wydanych pozwoleń na budowę.

W okresie pierwszych 8 miesięcy 2013 roku oddano do użytkowania 91.102 mieszkania, tj. o 1,7% mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2012 roku. Rok wcześniej odnotowano wzrost o 22%.
Jednocześnie rozpoczęto budowę 85.386 mieszkań - o 18,2% mniej w stosunku do tego samego okresu roku poprzedzającego a liczba wydanych pozwoleń na budowę spadła o 20,6% i wyniosła 91.573.
Największy udział stanowiący 58,8% w przyroście nowych zasobów mieszkaniowych osiągnęli inwestorzy indywidualni, którzy w ciągu 8 miesięcy wybudowali 53.600 mieszkań, tj. o 5,0% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.
Jednak w tej grupie inwestorów odnotowano spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto o 12,8% oraz spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę o 15,6%.
Deweloperzy, których udział w rynku mieszkaniowym wyniósł 36,7%, oddali do użytku w analizowanym okresie 33.428 mieszkań, tj. o 9,5% mniej niż rok wcześniej. Wówczas odnotowano wzrost o 47%. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku liczba rozpoczętych budów deweloperskich spadła o 25,5% a liczba wydanych pozwoleń na budowę była mniejsza o 29,4%.
Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie styczeń-sierpień oddały do użytkowania 2.229 mieszkań, tj. o 13,2% mniej niż rok wcześniej. O 47,2% zmniejszyła się liczba mieszkań, których budowę spółdzielnie mieszkaniowe rozpoczęły a liczba wydanych pozwoleń na budowę spadła o 34,2%.
Pozostali inwestorzy reprezentujący budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe oddali do użytkowania w analizowanym okresie łącznie 1.845 mieszkań, tj. o 13,3% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tej grupie wzrosła o 11,0% liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto oraz wydano o  54,9% więcej pozwoleń na budowę.
W okresie pierwszych ośmiu miesięcy br. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w 6 województwach, przy czym największy w województwach: śląskim (o 16,4%), dolnośląskim (o 15,2%) i kujawsko-pomorskim (o 11,6%).
Województwa, w których nastąpił największy spadek liczby oddanych mieszkań to: zachodniopomorskie (o 23,5%), podlaskie (o 19,2%) i świętokrzyskie (o 12,1%).
Spadek liczby rozpoczętych budów mieszkań miał miejsce w 15 województwach, przy czym największy w wielkopolskim (o 37,5%). Spadek liczby wydanych pozwoleń na budowę odnotowano we wszystkich województwach, przy czym największy w opolskim (o 35,8%), lubelskim i lubuskim (o 35,2%).