Rośnie ISM w USA

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W Stanach Zjednoczonych wesoło – indeks menedżerów logistyki dla przemysłu ISM wzrósł z 56,0 pkt w lipcu do 58,6 pkt w sierpniu.

 

W ten sposób wskaźnik ten osiągnął najwyższy poziom od siedmiu lat (konsensus 55,0 pkt) Biorąc taki wynik pod uwagę można spodziewać się, że w III kwartale dynamika PKB w ujęciu annualizowanym  wyniesie 4,0%. Przypomnijmy w drugim kwartale wskaźnik ten wyniósł 2,5%.
Indeks nowych zamówień wzrósł do dwuletniego maksimum 60,5 pkt wobec 57,7 pkt miesiąc wcześniej. Odnotowano silniejszy popyt ze strony firm sektora budowlanego i informatycznego. Skromnie wzrósł w sierpniu indeks zamówień eksportowych, do poziomu 50,5 pkt z 49,5 pkt, co świadczy, że siła główna napędowa amerykańskiej gospodarki znajduje się na rynku lokalnym. Wreszcie bardzo ważny odczyt, wzrost indeksu dotyczącego zatrudnienia do 57,0 pkt z 53,2 pkt.
Powyższe dane skłaniają ku przypuszczeniu, że program QE3 będzie poważnie ograniczony w najbliższym czasie.
Opracowanie własne na podstawie danych Institute for Supply Management™