Bezrobocie w kwietniu 2013

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W kwietniu br. nieco spadła stopa bezrobocia w Polsce. Jest to w głównej mierze efekt rozpoczęcia prac sezonowych. Nie oznacza to trwałej poprawy.Stopa bezrobocia rejestrowanego  wyniosła w kwietniu br. 14,0% i w porównaniu do marca br. spadła o 0,3 punktu  procentowego. W analogicznym miesiącu roku ubiegłego stopa bezrobocia wyniosła 12,9%. Liczba bezrobotnych w końcu kwietnia wyniosła 2 258,6 tys. osób i w okresie miesiąca spadła o 55,8 tys. osób (o 2,4%).  
Spadek liczby bezrobotnych w kwietniu br. miał miejsce we wszystkich województwach, jednak największy procentowy spadek miał miejsce w województwach: lubuskim (o 3,7%), zachodniopomorskim (o 3,6%), podkarpackim (o 3,5%), świętokrzyskim (o 3,5%) i warmińsko-mazurskim (o 3,5%).
Przyczyną spadku bezrobocia było rozpoczęcie prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, turystyce, jak również realizacja programów aktywizacji bezrobotnych z Funduszu Pracy i ze środków unijnych.
Liczba wolnych miejsc pracy i wolnych miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w kwietniu br. wyniosła 84,5 tys. i w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 4,4 tys., czyli o 5,0%.
Liczba ofert, jakimi dysponowały urzędy pracy była wyższa niż przed rokiem. Jednocześnie liczba miejsc pracy zgłoszonych w kwietniu br. była o 13% wyższa niż w rok wcześniej. Wzrost liczby ofert pracy odnotowano w sześciu województwach, najsilniejszy (o 0,4 tys., tj. 7,0%) w województwie wielkopolskim.