Indeks menedżerów logistyki

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Jak wynika z danych HSBC opracowanych na początku marca 2013 roku przez firmę analityczną Markit, sytuacja polskiego sektora przemysłowego przez 11 miesięcy pogarszała się.


W lutym 2013 roku dla wskaźnika Menedżerów Logistyki (ang. Purchasing Managers Index (PMI), obrazującego kondycję polskiego sektora przemysłowego, odnotowano odczyt 48,9. Jednak jest to w dalszym ciągu poniżej neutralnego poziomu 50.0, który stanowi granicę między rozwojem i recesją. Trend wzrostowy tego wskaźnika trwa od kwietnia 2012 roku. Marcowy odczyt PMI oznacza, że w dalszym ciągu pogarszają się warunki w sektorze przemysłowym. Jednak ta negatywna tendencja maleje od lipca ubiegłego roku – czytamy w raporcie HSBC.
Największy wpływ na złą sytuację w sektorze przemysłowym miał notowany już od 13 miesięcy spadek liczby nowych zamówień. Pozytywnym sygnałem może być wyhamowanie tempa spadku w lutym. Na popyt oddziaływała sytuacja na rynku krajowym, jak i na rynkach eksportowych. Zapasy wyrobów gotowych rosły w najszybszym tempie od marca 1999 roku. W lutym br. ceny wyrobów gotowych w sektorze przemysłowym spadły po raz siódmy i to najszybciej od lipca 2009 roku.

Opracowano na podstawie raportu HSBC/Markit