Obroty handlowe z zagranicą - I-XI 2012

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

W okresie styczeń-listopad 2012 roku ogólny eksport Polski wyrażony w cenach bieżących wyniósł 553,7 mld PLN i był wyższy o 8,1% w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku.


Stanowi to kwotę równoważną 169,3 mld USD lub 131,4 mld EUR. Zatem eksport wyrażony w dolarach amerykańskich spadł w o 4,0% a w euro wzrósł o 4,1%.
Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 82,2%. Natomiast eksport do Unii Europejskiej stanowił 76,0% całkowitego eksportu, w tym do strefy euro 52,0%.
Import za okres 11 miesięcy 2012 roku wyrażony w cenach bieżących osiągnął 587,9 mld PLN (wzrost o 3,2% w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku), co stanowi równowartość 179,8 mld USD (spadek o 8,4%) lub 139,5 mld EUR (spadek o 0,8%).
W efekcie, deficyt handlowy Polski wyniósł 34,2 mld PLN (10,6 mld USD lub 8,1 mld EUR). W analogicznym okresie 2011 roku deficyt handlowy wyniósł 57,7 mld PLN (20,0 mld USD lub 14,3 mld EUR).
Udział krajów rozwiniętych w imporcie ogółem wyniósł 64,1%, natomiast Unii Europejskiej 57,2% a strefy euro 44,9%.
Ujemne salda w obrotach handlowych odnotowano w transakcjach z krajami rozwijającymi się i wyniosły one łącznie 74,1 mld PLN (21,8 mld USD, 16,9 mld EUR)  a z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – 40,6 mld PLN. Nadwyżkę eksportu nad importem w wysokości 77,8 mld PLN (23,8 mld USD, 18,5 mld EUR) przyniosły obroty handlowe z krajami rozwiniętymi. W obrotach handlowych z krajami Unii Europejskiej odnotowano dodatnie saldo 84,3 mld zł (25,8 mld USD, 20,0 mld EUR). Handel z krajami strefy euro przyniósł nadwyżkę eksportu nad importem w wysokości 24,1 mld PLN (7,4 mld USD lub 5,7 mld EUR).
Obroty z pierwszą dziesiątką największych partnerów handlowych Polski stanowiły w analizowanym okresie 68,7% eksportu i 68,1 % importu ogółem. Najważniejszymi partnerami handlowymi Polski w zakresie eksportu są: Niemcy, Wielka Brytania, Republika Czeska, Francja, Rosja, Włochy, Niderlandy, Ukraina, Szwecja, Słowacja. Udział polskiego eksportu do Niemiec stanowi około 25,3% eksportu ogółem. Natomiast pierwsza dziesiątka partnerów w zakresie importu to: Niemcy, Rosja, Chiny, Włochy, Francja, Niderlandy, Republika Czeska, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Korea Południowa. Największy udział w polskim imporcie mają Niemcy i wynosi on około 21,3%.