Nie tylko banki powinny oferować odwrócony kredyt hipoteczny

Robert Majkowski, prezes Funduszu Hipotecznego DOM włącz . Opublikowano w Finanse osobiste

Postulat Komisji Nadzoru Finansowego, by rentę dożywotnią mogły oferować tylko firmy ubezpieczeniowe, powrócił jak bumerang. Może więc moja propozycja wyda się w tym momencie śmiała, ale  czemu nie stworzyć odrębnych zasad nadzoru dla funduszy hipotecznych i nie umożliwić im oferowania zarówno hipoteki odwróconej w modelu sprzedażowym jak i kredytowym?

To większe bezpieczeństwo całej branży, większa konkurencyjność rynku, a tym samym poprawa jakości oferty dla seniorów – mówi Robert Majkowski.
Prace nad ustawą regulującą hipotekę odwróconą w modelu sprzedażowym (rentą dożywotnią) są już bardzo zaawansowane w Ministerstwie Gospodarki. Fundusz Hipoteczny DOM jest jedną ze stron konsultujących tę regulację. Generalnie, uważamy ją za dobrą. KNF postulował i nadal proponuje, aby rentę dożywotnią objąć nadzorem i by mogły ją oferować wyłącznie towarzystwa ubezpieczeniowe. Niestety, uważam, że ten postulat, poza słusznym wprowadzeniem nadzoru, nie niesie za sobą zbyt wiele korzyści dla beneficjentów. Pomimo, że obecnie towarzystwa ubezpieczeniowe mają możliwość oferowania hipoteki odwróconej i nawet jedno z nich się tego podjęło, to na rynku nie ma już takiej oferty. Podobnych do propozycji KNF ograniczeń nie ma w żadnym z krajów Unii Europejskiej, poza Bułgarią, w której profesjonalne podmioty wycofały się z rynku po wprowadzeniu takiej regulacji.
Drugą sprawą jest nieadekwatność przepisów dotyczących ubezpieczeń. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej jest niedopasowana do produktu jakim jest hipoteka odwrócona. Składka ubezpieczeniowa to suma pieniędzy, kwota, jaką ubezpieczający płaci ubezpieczycielowi za ubezpieczenie. W przypadku hipoteki odwróconej nie mamy do czynienia z tak pojętą składką.
Także obawy KNF o bezpieczeństwo klientów funduszy są mocno przesadzone. W przypadku hipoteki odwróconej zabezpieczeniem prawa dożywotniego korzystania z nieruchomości jest chociażby służebność osobista wpisywana do księgi wieczystej. Zabezpieczeniem zaś otrzymywania świadczeń jest sama nieruchomość, gdyż w przypadku nierealizowania umowy, czyli niewypłacania rent, umowę można unieważnić. Nasza firma weszła na Giełdę Papierów Wartościowych (NewConnect), co oznacza, że pośrednio nadzoruje ją również KNF. Od wielu lat postulujemy o pełny nadzór KNF i nie rozumiemy dlaczego nie mielibyśmy być nim objęci. Zwłaszcza, że o bezpieczeństwie Seniorów mowa, a wymogi GPW spełniamy bez zastrzeżeń.
Co do odwróconego kredytu hipotecznego, można się też zastanowić, czy ograniczenie możliwości oferowania odwróconego kredytu hipotecznego do banków ma sens. Już dziś widać, że wiele banków nie spieszy się z przygotowaniem takiej oferty. Główną grupą klientów będą osoby starsze i ubogie. Fundusze dobrze znają potrzeby seniorów. Banki dopiero muszą się tego nauczyć.