DEPOZYT INFORMACJI nowym obowiązkiem emitentów obligacji

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

W myśl art. 16 nowej ustawy o obligacjach z 15.01.2015 roku, Każdy emitent obligacji ma OBOWIĄZEK przekazać do depozytu wszystkie dokumenty, komunikaty i informacje, które publikuje na swojej stronie internetowej. Materiały muszą być WYDRUKOWANE i przechowane do momentu upływu czasu przedawnienia roszczeń z obligacji, czyli co najmniej 10 lat.

Deponując dokumenty na tak długi okres, należy zwrócić uwagę, komu powierzamy cały proces. Podmiot, powinien być przede wszystkim wiarygodny i profesjonalny. Powinien też posiadać doświadczenie przy obsłudze emitentów, a zwłaszcza realizowaniu obowiązków informacyjnych oraz mieć stabilną pozycję rynkową. Koordynacją procesu przekazania depozytu zajmuje się agent ds. informacji ujawnionych. Jest to alternatywa dla dużych banków czy domów maklerskich, gdzie struktura czysto korporacyjna nie pozwala szybko reagować na potrzeby emitenta, a ceny w znacznym stopniu mogą nadwyrężyć budżet spółki. Nowe rozwiązanie, mające model typowo partnerski, umożliwia kompleksowe usługi regularnego odbierania dokumentów obligacji od emitenta i przekazania ich w depozyt uprawnionemu podmiotowi.
Pierwszą spółką w Polsce, która oferuje usługi profesjonalnego agenta dla kompleksowej obsługi informacji ujawnianych jest CARDA Consultancy S.A. Spółka wykorzystując swoje długoletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze emitentów, stworzyła system, w którym emitenci mogą zaufać doświadczonym specjalistom i powierzyć im cały proces przekazywania materiałów do depozytu. Specjaliści dla wygody emitenta dbają o wszystkie formalności i koordynują cały proces w taki sposób, aby współpraca zapewniła wywiązanie się ze wszystkich obowiązków ustawowych.
Dla obsługi depozytu CARDA współpracuje również z siecią uprawnionych podmiotów, w tym kancelarii notarialnych. Dodatkowo CARDA może prowadzić wsparcie doradcze w tym zakresie dla emitentów. Atutem propozycji CARDA, prócz profesjonalizmu, jest elastyczność usługi , a przy tym jej niewysoka cena. Emitent nie musi ponosić dużych nakładów finansowych, a oferta jest stale dopasowywana do zmieniających się warunków rynkowych i monitorowana pod względem obowiązujących regulacji prawnych. Rzetelna i fachowa obsługa spółek emitujących obligacje tworzy wartość dodaną, która zmienia się w dobro luksusowe spółki.
Ważną kwestią jest także powód, dla którego Ustawodawca zamieścił art. 16 i nakazał drukować dokumenty związane z emisją. Ada Kluzek - Partner & Prezes CARDA Consultancy SA podkreśla, że inwestycja w obligacje dla wielu inwestorów stanowi bezpieczną formę inwestowania. Dlatego bezpieczne powinny pozostać również materiały tworzone podczas emisji. Forma materialna wszystkich dokumentów pozwoli na ich odtworzenie w przypadku awarii systemów oraz stanowi formalny i namacalny dowód przekazania obligatariuszom wymaganych prawem informacji.