Kredyt we frankach tylko dla bogaczy

włącz . Opublikowano w Aktualności

BZWBK zakręcił kurek z kredytami walutowymi. mBank z kolei proponuje klientom z kredytem w „starym portfelu" nowe warunki. PKO BP wskrzesza książeczkę mieszkaniową. Banki nadal tną oprocentowanie lokat i wprowadzają do oferty nowe depozyty. Co w ciągu minionego tygodnia zmieniło się w bankowości dla klientów indywidualnych?

19 stycznia 2009 r.

 

mBank zaproponował nowe warunki dla osób z kredytem hipotecznym w tzw. „starym portfelu". Wszyscy klienci, posiadający kredyt hipoteczny udzielony na warunkach sprzed 1 września 2006 r., mogą przejść na nowe warunki wyliczania oprocentowania.

 

Oprocentowanie kredytów ze „starego portfela" uzależnione jest nie tylko od LIBOR, ale również od kosztu pieniądza na rynku bankowym, który znacznie wzrósł. Obserwowane w ostatnim czasie wahania kursów walut przyczyniły się do wzrostu wysokości raty kredytu. Dlatego właśnie mBank proponuje klientom posiadającym kredyty hipoteczne w „starym portfelu" przejście na oprocentowanie wyliczane na podstawie stałej marży oraz stawki referencyjnej LIBOR lub WIBOR. Oprocentowanie będzie teraz wyznaczane w oparciu o:

·         stawkę referencyjną WIBOR 3M + marża stała banku w całym okresie kredytowania dla kredytów złotowych;

·         stawkę referencyjną LIBOR 3M dla CHF + marża stała w całym okresie kredytowania;

·         LIBOR 1M dla EURO + marża stała w całym okresie kredytowania;

·         LIBOR 1M dla USD + marża stała w całym okresie kredytowania;

·         LIBOR 1M dla GBP + marża stała w całym okresie kredytowania.

 

Oprocentowanie kredytu ulega zmianie w przypadku zmiany stawki referencyjnej o 0,1 p. p. Porównanie wartości stawek odbywa się raz w miesiącu.

*   *   *

 

MultiBank po raz kolejny obniżył oprocentowanie Lokaty SuperProcent. 3-miesięczny depozyt gwarantuje obecnie 6,5% (lokata zakładana za pośrednictwem serwisu internetowego). Zakładając SuperProcent w oddziale banku, dostaniemy jeszcze mniej - 6% w skali roku. Dotychczasowe oprocentowanie lokaty wynosiło 7,5%, a przed rozpoczęciem fali obniżek - 8,5% w ujęciu rocznym.

 

Ile można zyskać?

 

Wpłacana kwota [zł]

Zysk netto [zł] - SuperProcent zakładany w oddziale

Zysk netto przed obniżką [zł]

Zysk netto przed 05.01.09 [zł]

1.000

12,15

15,19

17,21

10.000

121,50

151,88

172,13

50.000

607,50

759,38

860,63

 Źródło: Inwestycje.pl

                                           

*   *   *

Alior Bank rozpoczął II edycję Programu Rekomendacji Lokat. Nową Lokatę rekomendacyjną można założyć na 4 miesiące, a jej podstawowe oprocentowanie wynosi 5,05 % w skali roku. Klienci mogą otrzymać dodatkową premię w wysokości 2,02%, czyli łącznie 7,07% w ujęciu rocznym. W tym celu rekomendujący musi polecić lokatę 4-miesięczną w złotych innemu oszczędzającemu (rekomendowany nie może być wcześniej klientem Alior Banku, nie może też być to współmałżonek lub osoba zameldowana pod tym samym adresem, co osoba rekomendująca). Dzięki temu zarekomendowana osoba również otrzyma oprocentowanie powiększone o premię, czyli także 7,07%. Minimalna kwota lokaty to 1000 zł, jednak z zastrzeżeniem, że suma kwot lokat osób rekomendowanych nie może być niższa niż 50% kwoty lokaty osoby rekomendującej. Dodatkowo dla Lokaty rekomendacyjnej ustalona jest kwota maksymalna, wynosząca 180 000 złotych.

 

Lokatę rekomendacyjną można polecać do 28 lutego 2009 roku.

 

Ile można zyskać?

 

Wpłacana kwota [zł]

Zysk brutto [zł]

Zysk netto [zł]

5.000

117,83

95,45

10.000

235,67

190,89

50.000

1178,33

954,45

Źródło: Inwestycje.pl

 

W I edycji Programu Rekomendacji Lokat Alior Bank oferował klientom lokatę roczną z oprocentowaniem 10% w skali roku.

 

*   *   *

 

PKO BP wprowadził do oferty nowy produkt depozytowy - Oszczędnościową Książeczkę Mieszkaniową. To rachunek oszczędnościowy dla osób, które chcą zbierać pieniądze na cel mieszkaniowy. Oprocentowanie książeczki jest uzależnione od kwoty zgromadzonych środków oraz od zadeklarowanego okresu oszczędzania i wynosi obecnie:

 

Okres umowny

Stopa procentowa zmienna (w stosunku rocznym)

poniżej 10 000 PLN

od 10 000 PLN
do 49 999,99 PLN

od 50 000 PLN

12 miesiące

4,00%

4,50%

5,00%

24 miesiące

4,10%

4,60%

5,10%

36 miesięcy

4,30%

4,80%

5,30%

Źródło: PKO BP

 

Klienci, którzy po zakończeniu oszczędzania zgromadzą na rachunku co najmniej 10 tys. zł, będą mogli skorzystać z preferencyjnych warunków przy ubieganiu się o kredyt mieszkaniowy. Preferencje dotyczą prowizji za udzielenie kredytu, prowizji za wcześniejszą częściową spłatę kredytu, opłaty za oszacowanie wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem kredytu oraz opłaty za przeprowadzenie kontroli na terenie budowy, przed każdą wypłatą transzy kredytu. Wszystkie te opłaty zostaną obniżone względem opłat standardowych o 50% lub 75% (w zależności od wysokości zgromadzonych środków).

 

Środki zgromadzone na książeczce mogą zostać wykorzystane jako wkład własny wymagany przy zaciąganiu kredytu hipotecznego. Odsetki naliczone od zgromadzonych na rachunku środków są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

*   *   *

 

Polbank EFG wprowadził do oferty kredyty w euro, których marża została obniżona o 0,5% w stosunku do bazowej oferty, a prowizja zmniejszona o połowę - z 1,5% do 0,75%. W przypadku kredytów we frankach i złotówkach, Polbank nadal finansuje 100% wartości nieruchomości. Od 12.01. br. bank nie pobiera ponadto opłaty za wycenę nieruchomości. „Pozyskane depozyty i przewidywana sytuacja na rynku daje nam podstawę do trwałego zwiększenia dostępu do kredytów hipotecznych" - wyjaśnia postępowanie banku Kazimierz Stańczak, Dyrektor Generalny Polbank EFG.

 

W ofercie kredytów gotówkowych bank wprowadził natomiast promocję Kredytu na Miarę, w ramach której każdy nowy klient będzie mógł skorzystać z oprocentowania obniżonego o 1 punkt procentowy.

 

20 stycznia 2009 r.

 

ING Bank Śląski zaoferował klientom 4-miesięczną eLokatę, oprocentowaną na 7% w skali roku. Minimalna kwota lokaty wynosi 1 tys. zł. Do założenia nowego produktu wymagane jest posiadanie Otwartego Konta Oszczędnościowego w złotych. eLokata jest dostępna tylko przez internet, a wpłata środków na depozyt jest możliwa tylko w formie bezgotówkowej.

 

Ile można zyskać?

 

Wpłacana kwota [zł]

Zysk brutto [zł]

Zysk netto [zł]

1.000

23,33

18,90

5.000

116,67

94,50

10.000

233,33

189,00

Źródło: Inwestycje.pl

 

21 stycznia 2009 r.

 

BZWBK zaostrzył wymagania dla kredytów walutowych, znacząco podnosząc próg dochodów przy udzielaniu kredytów we frankach szwajcarskich. Osoby zarabiające w złotych, które zamierzają zaciągnąć kredyt mieszkaniowy w szwajcarskiej walucie, muszą wykazać się blisko dwukrotnie wyższymi niż dotychczas dochodami. W przypadku, gdy o kredyt w CHF występuję 1 osoba, minimalny miesięczny dochód netto uprawniający do ubiegania się o kredyt wynosi 10 tys. złotych. W przypadku 2 wnioskodawców pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, czyli np. małżeństw, jest to 20 tys. zł miesięcznie. Jeżeli o kredyt ubiegają się wspólnie wnioskodawcy pozostający w różnych gospodarstwach domowych, minimalny miesięczny dochód każdego z nich musi również wynosić 10 tys. złotych.Dotychczas banki stosowały trzy instrumenty zmierzające do zachęcenia klientów do kredytów w złotych: wyższą marżę i wkład własny oraz wyższy próg dochodów przy ubieganiu się o kredyt walutowy. Widzimy jednak, że wobec dynamicznych zmian na rynku, problemów z pozyskiwaniem franków zarówno przez banki, jak i klientów, oraz stale rosnącego ryzyka kursowego musimy pójść krok dalej i ograniczyć możliwość zaciągania kredytów walutowych tylko do tych osób, które w ogóle nie ponoszą ryzyka kursowego lub zarabiają odpowiednio dużo, aby móc poradzić sobie ze stale rosnącymi ratami" - tłumaczy Marcin Pawłowski, dyrektor ds. kredytów hipotecznych w BZWBK. To dlatego już od grudnia ubiegłego roku o kredyt hipoteczny w euro, dolarach amerykańskich i funtach brytyjskich mogą ubiegać się tylko osoby, w przypadku których waluta dochodów jest zbieżna z walutą kredytu.

 

Bank

Produkt

Zmiany

Data zmiany

mBank

Kredyty hipoteczne w „starym portfelu"

Możliwość przejścia na nowe warunki wyliczania oprocentowania  (oprocentowanie wyliczane na podstawie stałej marży oraz stawki referencyjnej LIBOR lub WIBOR).

19.01.09.

MultiBank

Lokata SuperProcent

Kolejna obniżka oprocentowania lokaty 3M: z 7,5% do 6,5% lub 6% w skali roku.

19.12.09.

Alior Bank

Lokata rekomendacyjna

Nowy produkt: 4-miesięczna lokata, której oprocentowanie po zarekomendowaniu innemu oszczędzającemu wzrasta z 5,05% do 7,07% w skali roku.

 

 

19.01.09.

 

 

PKO BP

 

Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa

Nowy produkt: rachunek oszczędnościowy dla osób, które chcą zbierać pieniądze na cel mieszkaniowy.

 

 

19.01.09.

 

 

Polbank EFG

 

 

 

Kredyty

 

 

Wprowadzenie do oferty kredytów w euro z niższą marżą i prowizją.

Promocja gotówkowego Kredytu na Miarę (obniżenie oprocentowania o 1 punkt proc.).

 

19.01.09.

 

 

 

ING BSK

 

 

eLokata 4M

 

Nowy produkt: internetowa lokata 4-miesięczna, oprocentowana na 7% w skali roku

 

20.01.09.

 

 

 

 

BZWBK

Kredyty walutowe

Zaostrzenie wymagań, znaczące podniesienie progu dochodów przy udzielaniu kredytów we frankach.

21.01.09.

 

 

Justyna Niedzielska

Inwestycje.pl