Raport tygodniowy Inwestycje.pl: Zmiany w bankowości dla klientów indywidualnych

włącz . Opublikowano w Aktualności

Banki nadal zachęcają klientów do oszczędzania, chociaż na potęgę obniżają oprocentowanie depozytów. Na dwucyfrowy zysk nie ma co liczyć, na nowe lokaty i produkty strukturyzowane – jak najbardziej. Co w ciągu minionego tygodnia zmieniło się w bankowości dla klientów indywidualnych? 

12 stycznia 2009 r.

 

Getin Bank zaoferował 5-miesięczną lokatę oprocentowaną na 8% w skali roku (oprocentowanie stałe). Minimalna kwota lokaty, którą można założyć w placówce banku, wynosi 1 tys. zł. Po zakończeniu okresu umownego odsetki z depozytu przelewane są na ROR e-GETIN (konto, które klient otrzymuje razem z lokatą). Przy braku utrzymania średniego salda na koncie ROR e-GETIN w wysokości minimum 1 tys. zł w okresie od dnia założenia lokaty włącznie do dnia poprzedzającego o 14 dni kalendarzowych datę końca umowy lokaty, bank pobiera prowizję w wysokości 1% wartości kapitału lokaty w ciężar ROR e-GETIN w terminie przekazywania odsetek z lokaty (prowizja obowiązuje wyłącznie w pierwszym okresie lokaty).

 

Ile można zyskać?

Wpłacana kwota [zł]

Zysk brutto [zł]

Zysk netto  [zł]

1.000

33,33

27,00

10.000

333,33

270,00

50.000

1.666,67

1.350,00

                                             Źródło: Inwestycje.pl

 

*   *   *

 

BZ WBK  we współpracy z BZWBK-CU Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie rozpoczął subskrypcję Polisy Inwestycyjnej - produktu strukturyzowanego o charakterze inwestycyjno- ubezpieczeniowym. Klienci, którzy wybiorą ten produkt, będą mogli osiągnąć 120% udziału w zysku wypracowanym z inwestycji. Proponowana strategia inwestycyjna oparta jest o indeks BNP Paribas Platinum PLN ER, umożliwiający osiąganie zysków zarówno w okresach wzrostów, jak i spadków na rynkach finansowych. Dzieje się tak  dzięki strategiom inwestycyjnym opartym na  akcjach, towarach, walutach oraz zmienności indeksów giełdowych.

Udział poszczególnych aktywów w portfelu oparty jest o mechanizm kontroli ryzyka, który  pozwala na szybką reakcję nawet w dynamicznie zmieniających się warunkach rynkowych. Skład portfela podlega bowiem cotygodniowej alokacji, co pozwala na dostosowanie się do aktualnej sytuacji na rynku i umożliwia korzystanie z okazji do pomnażania zgromadzonych środków, a jednocześnie ogranicza prawdopodobieństwo straty.

Subskrypcja  Polisy Inwestycyjnej  potrwa od 12 stycznia do 6 lutego. Okres inwestycji  to 2 lata, a minimalna kwota  wpłaty wynosi 3 tys. zł.

*   *   *

 

Deutsche Bank PBC obniżył stawki oprocentowania rachunków bieżących w PLN, depozytów walutowych oraz db Polis. Zmiany podyktowane są obniżką stóp procentowych, a co za tym idzie spadkiem stawek na rynku międzybankowym.

Niższe oprocentowanie dotyczy następujących produktów:

- rachunki a'vista dla profili: DB Fokus, Pakiet Inwestor, Pakiet Status, Pakiet DB Elite. Obecne stawki wynoszą odpowiednio:

 

DB Fokus, Pakiet Inwestor, Pakiet Status

Pakiet DB Elite

Kwota

Oprocent.

Oprocent. przed zmianą

Kwota

Oprocent.

Oprocent. przed zmianą

do 4 999,99

0,30%

0,75%

do 4 999,99

0,75%

1,25%

5 000 – 9 999,99

0,50%

1,00%

5 000 – 9 999,99

1,00%

1,50%

10 000 – 49 999,99

1,25%

1,75%

10 000 – 49 999,99

1,75%

2,25%

od 50 000

2,05%

2,55%

od 50 000

2,50%

3,00%

Źródło: Deutsche Bank PBC

 

- Bankowy Rachunek Inwestycyjny w PLN (odsetki naliczane od 2 tys. zł)

 

Kwota

Oprocentowanie

Oprocentowanie przed zmianą

do 9 999,99

1,00%

2,00%

10 000 - 99 999,99

1,20%

2,20%

100 000 - 199 999,99

1,40%

2,40%

200 000 - 499 999,99

1,80%

2,80%

od 500 000

2,00%

3,00%

Źródło: Deutsche Bank PBC

 

- db Konto Oszczędnościowe w PLN: z 5.77% na 5.55%

- obniżenie wskaźnika ubezpieczeniowego dla db Polis: 6M - obniżenie z 7,57% na 6% oraz obniżenie z 8,58% na 6,5% dla produktu 12M

- oraz standardowe lokaty walutowe o stałym oprocentowaniu dla walut: USD, EUR, CHF, GBP i standardowe lokaty walutowe o zmiennym oprocentowaniu dla walut: USD, EUR.

 

Oprocentowanie standardowych depozytów złotowych pozostało natomiast na niezmienionym poziomie.

 

*   *   *

ING Bank Śląski obniżył oprocentowanie Otwartego Konta Oszczędnościowego prowadzonego w USD z 1,50% do 0,50% w skali roku. Niższe jest również oprocentowanie lokat terminowych w USD na 12 miesięcy (obniżka z 1,80% do 1,30%) oraz 24 miesiące (obniżka z 2,00% do 1,50% w skali roku).

 

Wysokość aktualnego oprocentowania w skali roku

Produkt

Czas trwania

Oprocentowanie przed zmianą

Oprocentowanie po zmianie

Zmiana

Otwarte Konto Oszczędnościowe w USD

n.d

1,50%

0,50%

- 1,00%

Lokata terminowa o stałej stopie procentowej w USD

12M

1,80%

1,30%

- 0,50%

Lokata terminowa o stałej stopie procentowej w USD

24M

2,00%

1,50%

- 0,50%

Źródło: ING Bank Śląski

 

 

Nie zmieniło się natomiast oprocentowanie Otwartego Konta Oszczędnościowego prowadzonego w PLN (od 5,00% do 5,25%), EUR (2%) oraz GBP (3%), Otwartego Konto Oszczędnościowego Direct prowadzonego w PLN (od 4% do 7,20%), jak również lokat terminowych prowadzonych w PLN (od 4,75% do 7,50%), EUR od 2,25% do 2,50%) oraz GBP (od 1,80% do 2,00%).

 

*   *   *

Bank Ochrony Środowiska wprowadził do oferty nowy produkt depozytowy- lokatę dynamiczną. Jest to lokata progresywna, której oprocentowanie wzrasta wraz z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca trwania lokaty, od 4,00% w skali roku w pierwszym miesiącu oszczędzania, do 13,00% w szóstym miesiącu. Średnie oprocentowanie lokaty wynosi 6,42% w stosunku rocznym. Aby założyć 6-miesięczną lokatę dynamiczną, należy zdeponować w banku co najmniej 1 tys. zł.

 

Ile można zyskać? (wpłata w wysokości 5 tys. zł)

Miesiąc

Oprocentowanie zmienne

Zysk brutto [zł]

Zysk netto [zł]

I

4,00%

16,67

13,50

II

4,50%

18,75

15,19

III

5,00%

20,83

16,88

IV

5,50%

22,92

18,56

V

6,50%

27,08

21,94

VI

13,00%

54,17

43,88

RAZEM

6,42%

160,42

129,94

Źródło: Inwestycje.pl

 

W przypadku zerwania lokaty przed upływem pierwszego miesiąca (włącznie) od dnia jej otwarcia – wpłacona kwota nie podlega oprocentowaniu za cały okres. Jeżeli natomiast lokata zostanie zerwana po tym terminie – oprocentowaniu podlegają wyłącznie pełne miesiące utrzymania środków na lokacie, według stawek oprocentowania dla poszczególnych miesięcy.

 

Każdy klient, który założy lokatę dynamiczną na kwotę minimum 10 tys. zł, zostanie ponadto zwolniony z opłaty za pierwszy rok ważności karty kredytowej VISA Classic.

 

13 stycznia 2009 r.

 

Noble Bank rozpoczął promocję skierowaną do osób wybierających produkty strukturyzowane. Każdy, kto zdecyduje się na jedną z aktualnie oferowanych przez bank inwestycji, będzie mógł założyć 3-miesięczną lokatę ze stałym oprocentowaniem w wysokości 10 lub 12% w skali roku. Na promocyjnym depozycie można ulokować równowartość 100 lub 50% środków zainwestowanych w ramach struktury.

 

W Noble Banku dostępne są trzy lokaty strukturyzowane: „Bezwzględny zysk” (subskrypcja do 29.01.09.), „4 lata dookoła świata” i „Pewna dziewiątka” (obie subskrypcje do 13.02.09.). Produkty przygotowane we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Zycie Europa SA oferowane są w formie polisy na życie z minimalnym zakresem ochrony, gwarantującej zwolnienie zysków z podatku Belki.

 

Wśród propozycji depozytowych Noble Bank oferuje natomiast lokaty w PLN ze stałym oprocentowaniem w wysokości 8% do 8,5% na 3-, 6- i 12 miesięcy oraz depozyty 24- i 36- miesięczne. W przypadku lokaty dwuletniej, w pierwszym roku oszczędzania bank oferuje 9,5%, a w kolejnym 7,5%. Depozyt trzyletni jest natomiast oprocentowany na 10% przez pierwsze 12 miesięcy oraz odpowiednio 8% i 6% w drugim i trzecim roku oszczędzania. Minimalna kwota lokaty wynosi 500 zł, a maksymalna – 200 tys. zł.

Oprocentowanie produktów depozytowych

Okres trwania lokaty

Oprocentowanie

3M

8,00%

6M

8,30%

12M

8,50%

24M

9,50% (I rok)

7,50% (II rok)

36M

10,00% (I rok)

8,00% (II rok)

6,00% (III rok)

         

Źródło: Noble Bank

 

*   *   *

 

Bank DnB NORD wprowadził do oferty „jedną podwójną lokatę” - połączenie lokaty 3- miesięcznej o stałym oprocentowaniu 9% w skali roku, z lokatą roczną, której oprocentowanie również jest stałe i wynosi 7%. Każdy klient zakładający lokatę roczną zyskuje możliwość założenia lokaty 3- miesięcznej. Minimalna kwota jednej podwójnej lokaty rocznej to 15 tys. zł, po 7,5 tys. zł na każdą z lokat.

 

DnB NORD oferuje też lokaty „tradycyjne”: 3- miesięczną lokatę o stałym oprocentowaniu 7%, 3- miesięczną lokatę internetową iNORD o stałym oprocentowaniu 7,1% oraz 3- miesięczną lokatę promocyjną dostępna dla osób zaciągających w DnB NORD kredyt hipoteczny - o stałym oprocentowaniu 9% w skali roku (wszystkie wartości w skali roku).

 

15 stycznia 2009 r.

 

Toyota Bank Polska premiuje systematyczne oszczędzanie na Indywidualnym Planie Oszczędzania (IPO). Aby założyć IPO, należy wpłacić na specjalne konto oszczędnościowe kwotę początkową w wysokości minimum 2 tys. zł. Następnie przez zadeklarowany we wniosku o IPO okres oszczędzania klient musi co miesiąc wpłacać kwotę w wysokości co najmniej 200 zł. Kwota miesięcznych dopłat do IPO nie posiada górnego limitu. Kapitalizacja odsetek następuje kwartalnie.

 

Po zakończeniu okresu oszczędzania klient, który regularnie wpłacał pieniądze na IPO, otrzymuje premię w wysokości do 9% zgromadzonych odsetek. Jeżeli natomiast klient oszczędzał na zakup nowego samochodu i sfinansuje część jego ceny kredytem samochodowym Toyota Bank, otrzyma drugą premię - do 15% zgromadzonych odsetek. Dzięki drugiej premii rentowność planu wzrasta do 9,28% rocznie.

 

Oprocentowanie Indywidualnego Planu Oszczędzania

IPO (miesiące)

Oprocentowanie nominalne

Premia I

Rentowność I

Premia II

Rentowność II

12

6,35%

5%

6,83%

15%

7,85%

24

6%

7,12%

8,18%

36

7%

7,42%

8,53%

48

8%

7,74%

8,90%

60

9%

8,07%

9,28%

Źródło: Toyota Bank Polska

 

 

 

Bank

Produkt

Zmiany

Data zmiany

 

 

Getin Bank

Lokata 5M

Nowy produkt: 5-miesięczna lokata o stałym oprocentowaniu 8% w skali roku

12.01.09.

 

 

BZ WBK

Polisa inwestycyjna

Rozpoczęcie subskrypcji Polisy inwestycyjnej (opracowanej przy współpracy z BZWBK-CU). Subskrypcja potrwa do 6.02.09. Okres inwestycji – 2 lata, minimalna kwota wpłaty – 3 tys. zł

12.01.09.

 

 

 ING BSK

Otwarte Konto Oszczędnościowe w USD

Obniżenie oprocentowania z 1,50% do 0,50% w skali roku

12.01.09.

 

 

Lokata terminowa w USD 12M

Obniżenie oprocentowania z 1,80% do 1,30% w skali roku

 

 

Lokata terminowa w USD 24 M

Obniżenie oprocentowania z 2,00% do 1,50% w skali roku

 

 

Deutsche Bank PBC

Rachunki bieżące w PLN, depozyty walutowe, db Polisy

Obniżenie oprocentowania

12.01.09.

 

 

Bank Ochrony Środowiska

Lokata dynamiczna

Nowy produkt: 6-miesięczna lokata progresywna, której oprocentowanie wzrasta wraz z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca trwania lokaty, od 4,00% w skali roku w pierwszym miesiącu oszczędzania, do 13,00% w szóstym miesiącu.

12.01.09.

 

Noble Bank

Produkty strukturyzowane

Każdy, kto zdecyduje się na jedną z aktualnie oferowanych przez bank struktur, będzie mógł dodatkowo założyć 3-miesięczną lokatę10 lub 12%w skali roku. ze stałym oprocentowaniem w wysokości

13.01.09.

 

DnB NORD

„Jedna podwójna lokata”

Nowy produkt: połączenie lokaty 3M o stałym oprocentowaniu 9% z lokatą 12M, oprocentowaną na 7% w skali roku

13.01.09.

 

Toyota Bank Polska

Indywidualny Plan Oszczędzania

Nagradzanie systematycznego oszczędzania dwiema premiami, które łącznie zwiększają rentowność planu do 9,28% rocznie.

15.01.09.

 

               

 

 

Justyna Niedzielska

Inwestycje.pl