Akademia inwestowania

Sekurytyzacja sposobem na płynność

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Finansowanie

Sekurytyzacja jest elementem nowoczesnego zarządzania aktywami przedsiębiorstwa. Pozwala ona na  pozyskanie finansowania w drodze zamiany wyselekcjonowanej części aktywów na gotówkę. Operacja ta daje możliwość pozyskania środków bez wzrostu ryzyka kredytowego ani rozwodnienia kapitału.

Terroryzm a gospodarka

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Atak na World Trade CenterGłównym celem zamachów terrorystycznych jest wywarcie wpływu politycznego na rządy państw w celu osiągnięcia celów, istotnych z własnego punktu widzenia. W swych działaniach terroryści są nieobliczalni, stosując najbardziej drastyczne metody w celu wywołania, jak najbardziej spektakularnych efektów, niejednokrotnie bardzo tragicznych.

Venture capital - ostatnią deską ratunku?

włącz . Opublikowano w Finansowanie

 W czasach pożogi na rynku międzybankowym i kredytowym przedsiębiorstwa mają olbrzymi problem z pozyskaniem kapitału. Banki nieprzychylnie patrzą na jakikolwiek projekt inwestycyjny, mrożąc tym samym niejednokrotnie genialne pomysły. Czy fundusze venture capital (VC) wydają się być ostatnią deską ratunku?

Działalność maklerska

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Działalność maklerska należy do usług finansowych, prowadzonych zazwyczaj przez domy maklerskie. Prowadzenie takiej działalności wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Inwestor kwalifikowany

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Inwestowanie na rynku kapitałowym wymaga dużej wiedzy, doświadczenia oraz pracy. Amatorskie zarządzanie własnymi finansami zazwyczaj kończy się źle. Firmy inwestycyjne, jak banki, domy maklerskie, fundusze są zobowiązane kierować swoje oferty z uwzględnieniem kwalifikacji i doświadczenia inwestorów pozwalających im samodzielnie oszacować ryzyko inwestycyjne. W tym celu dokonuje się ich podziału na inwestorów na inwestorów niekwalifikowanych oraz kwalifikowanych.

Złote inwestycje

Jan Mazurek, Główny Analityk Investors włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

Magię złota można było poczuć podczas ostatnich otwartych dni zorganizowanych przez Narodowy Bank Polski. Każdy mógł potrzymać w rękach sztabę z czystego złota ważącą 12,5 kg o wartości około 1,23 mln zł. Polska posiada stosunkowo mało rezerw ulokowanych w złocie - zaledwie 102,9 tony, z których większość jest zdeponowana w skarbcu Banku Anglii. Trudno być obojętnym wobec nieprzemijającej wartości kruszcu,  wielu z nas zastanawia się, jak ulokować oszczędności życia na rynku złota.

Poza zasięgiem radarów

Jan Mazurek, Główny Analityk Investors włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

W Nowym Jorku na parkiecie giełdy towarowej NYMEX, a dokładniej jej oddziału COMEX, odbywa się handel kontraktami terminowymi i opcjami opiewającymi na złoto. Analiza obrotów na tej giełdzie pozwala wysnuć wnioski na temat kondycji rynku złota oraz nastrojów wśród inwestorów. Przyjrzyjmy się serii opcji na złoto wygasających na giełdzie COMEX w trzeci piątek sierpnia 2009 r.

Fundusze hedgingowe

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

Kryzysy finansowe, jakie dotknęły świat w 1998 r. oraz 2008 r.  spowodowały wzrost zainteresowania inwestorów w kierunku alternatywnych form inwestowania, jakimi są fundusze hedgingowe. Osiągane przez nie wyniki, są nieskorelowane z wynikami inwestycji tradycyjnych.

Widoczna poprawa

Jan Mazurek, Główny Analityk Investors włącz . Opublikowano w Makroekonomia

Od kilku miesięcy widoczna jest poprawa niektórych danych makroekonomicznych wielu krajów. Poprawiają się również nastroje wśród menadżerów oraz konsumentów. Analizując wyniki odczytów uznanych wskaźników, można dojść do wniosku że tempo pogrążania świata w otchłani kryzysu zostało zahamowane.

Sektor private equity w naszym regionie

Jan Mazurek, Główny Analityk Investors włącz . Opublikowano w Finansowanie

Wartość zgromadzonych funduszy na inwestycje na rynku niepublicznym (fund rising) w regionie Centralnej i Wschodniej Europy spadła w ubiegłym roku o 40 proc. w porównaniu z 2007 r. i wyniosła niecałe 2,5 mld EUR. Kwota ta stanowiła 3 proc. pieniędzy zebranych przez wszystkie europejskie fundusze.

Błędy spółek poszukujących kapitału

Ewa Bojdunik, IPO.pl włącz . Opublikowano w Finansowanie

Huragan zwany kryzysem zdążył w przeciągu ostatnich kilku miesięcy dokładnie zweryfikować rynek. Spółki, które nie miały szans już dawno zostały wchłonięte, pozostałe walczą o kapitał. Jak więc skutecznie dotrzeć do przysłowiowego „garnca złota”?

CDS - jeden ze sprawców kryzysu

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek finansowy

CDS (Credit Default Swap) - jest instrumentem pochodnym służący przenoszeniu ryzyka kredytowego. Podmiot wystawiający CDS -  przyjmuje na siebie zobowiązanie do spłaty zobowiązania innego podmiotu , który jest podstawowym dłużnikiem, w zamian za odpowiednie wynagrodzenie. Instrumenty te są często przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym.

Rezerwy złota

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Inwestycje alternatywne

Złoto jest cennym aktywem rezerwowym gromadzonym przez banki centralne oraz międzynarodowe organizacje i instytucje finanowe. Obecnie oficjalne rezerwy złota na świecie wynoszą 29,7 tys. ton. Stanowi to 18 proc. dotychczas wydobytego złota na świecie.

Związek Maklerów i Doradców

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Związek Maklerów i Doradców jest organizacją skupiającą osoby posiadające państwowe licencje maklerów bądź doradców. Orgnizacja ta  działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach i Ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. ZMiD jest reprezentatywną organizacją dla maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych, co oznacza między innymi prawo do uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Komisji  Nadzoru Finansowego.

Powiązane artykuły