Kredyty bankowe

Jan Mazurek, Ekspert Grupy Goldenmark włącz . Opublikowano w Globalna

Poprzez zawarcie umowy kredytowej bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na ustalony czas określoną kwotę pieniędzy. Dziś banki mają w ofercie różne rodzaje kredytów dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów.

Konta bankowe

Jan Mazurek, Ekspert Grupy Goldenmark włącz . Opublikowano w Globalna

Konto bankowe jest to rachunek prowadzony przez bank na rzecz klienta. Posiadacz konta może dysponować środkami pieniężnymi na zasadach określonych w umowie.

Karty bankowe

Jan Mazurek, Ekspert Grupy Goldenmark włącz . Opublikowano w Globalna

Współczesny system bankowy oferuje swoim klientom nowoczesne narzędzia do regulowania płatności. Do najpopularniejszych należą karty bankowe.

Nowe segmenty na NewConnect

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

W dniu 28 września 2016 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie  dokonała pierwszej kwalifikacji do nowych segmentów rynku NewConnect.

Rynek finansowy

Jan Mazurek włącz . Opublikowano w Rynek finansowy

Rynek finansowy jest miejscem, gdzie są zawierane transakcje kupna i sprzedaży różnych form kapitału pieniężnego, na różne terminy w oparciu o instrumenty finansowe. Dzięki niemu zwiększa się efektywność wykorzystania zasobów w gospodarce.

Terminowa giełda towarowa

Jan Mazurek, Ekspert Mennicy Wrocławskiej włącz . Opublikowano w Rynek finansowy

Terminowe giełdy towarowe funkcjonują na rozwiniętych rynkach już dwieście lat. Odgrywają one ważną rolę w kształtowaniu cen i płynności rynku towarowego.

Analiza techniczna

Jan Mazurek, Ekspert Mennicy Wrocławskiej włącz . Opublikowano w Inwestycje

Analiza techniczna jest to metoda służąca badaniu zmian cen z wykorzystaniem wykresów. Stosowana jest między innymi do prognozowania notowań metali szlachetnych.

Kontrakty terminowe

Jan Mazurek, Ekspert Mennicy Wrocławskiej włącz . Opublikowano w Rynek finansowy

Kontrakty terminowe stanowią istotny element rynku finansowego. Są to jednak instrumenty obarczone wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Rynek kapitałowy

Jan Mazurek, Ekspert Mennicy Wrocławskiej włącz . Opublikowano w Rynek kapitałowy

Rynek kapitałowy jest segmentem rynku finansowego, gdzie zawierane są transakcje na instrumentach finansowych o okresie zapadalności powyżej jednego roku.

Powiązane artykuły